Stakingsaanzegging dinsdag 31 mei 2016

 
Klik op de brief om deze te vergroten. 

Week van de Haarzorg

 
 
Maandag 23/05
Vlechten
Dinsdag 24/05
Think Pink
 

Lieve Hoet ontvangt Femina-prijs

Op 25 september ontving Lieve Hoet, oud-leerkracht biologie van het Sint-Jozefsinstituut, de Femina-prijs. Deze prijs wordt tweejaarlijks door de plaatselijke afdeling van Vrouw en Maatschappij toegekend aan een vrouw die een maatschappelijke rol speelt in Brugge. Lieve Hoet werd om twee redenen in de bloemen gezet. Als auteur bracht ze in haar tien boeken en vele korte verhalen heel wat sociale thema’s onder de aandacht, o.a. drugs, migratie, armoede, moeilijk sociale relaties. In haar twee historische verhalen, De Blauwe Schuit en Tanne en ik, die zich allebei afspelen in Brugge, is één van de hoofdthema’s ‘Hoe bepaalt je afkomst je toekomst?’.
Die vraag kan je ook stellen wanneer je naar het tweede luik van haar engagement kijkt. Lieve is actief lid van de vzw Terr@dialoog. Binnen de groep is ze verantwoordelijk voor het contact van scholen van hier met scholen in Togo en Malawi, waar de projecten zijn.
Die projecten situeren zich in droge gebieden waar in en rond de scholen gewerkt wordt aan schooltuinen, herbebossing, watervoorziening, landbouwprojecten, kippenkweek. Op die manier probeert Terr@dialoog de scholen en de dorpsgemeenschap vooruit te helpen naar zelfredzaamheid.
Natuurlijk gebeurt alles in nauwe samenspraak met de dorpelingen, die begeleid worden door een plaatselijke  ngo.
Gedurende twee jaar was Lieve ook – de eerste vrouwelijke – voorzitter van de Noord-Zuidraad (een adviesraad) van Brugge.
Na de prijsuitreiking door Minister van Staat Wivina Demeester werd Griet Sintobin (Leerkracht Plastische Opvoeding in Sint-Jozef, van 1960 tot 1995) in de bloemen gezet voor 50 jaar intense samenwerking in de besturen van Cd en V en “Vrouw en Maatschappij”; Griet en Rik werden gelukgewenst voor hun jubileum van 50 jaar huwelijk.
 

Safety tunes

De leerlingen van klas 6 Haarzorg boksten een ferme rap in elkaar om hun leeftijdsgenoten te overtuigen dat rijden onder invloed geen optie is! En ze gooiden hun talenten als haarspecialisten in de strijd en experimenteerden met verkeersveiligheidskapsels. Op 8 maart 2016 lanceren ze hun verkeersveiligheidscampagne 'Da goa ni' op het Sint-Jozefsfeest.

Met deze inzending nemen de leerlingen deel aan de Europese wedstrijd Safety Tunes, waarbij jongeren worden uitgedaagd om via een creatieve campagne hun leeftijdsgenoten te overtuigen van het belang van veilig gedrag in het verkeer.

 

7de leefgroepenwerking (LGW)

   

 

Klik hier voor informatie over 7de leefgroepenwerking (LGW).