Inschrijven

Wanneer kan je inschrijven?

  • elke schooldag na telefonische afspraak 051 40 03 30. Je kunt het onthaal hiervoor elke werkdag bereiken van 8 u. tot 16.30 u.;
  • tijdens de grote vakantie elke werkdag van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17.30 u.

Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 7 juli en opnieuw vanaf woensdag 16 augustus.
De school is gesloten vanaf zaterdag 8 juli 2017 tot en met dinsdag 15 augustus 2017. 

TIP: we stellen alles in het werk voor een optimale klasverdeling. Hoe vroeger u uw zoon/dochter inschrijft, hoe beter we de klasgroepen kunnen indelen.

Wat breng je mee?

  • de identiteitskaart van de leerling,
  • de BaSo-fiche (bij 1ste jaars),
  • het rapport (ter inzage).

Wie kan een leerling inschrijven?

  • een ouder van een minderjarige leerling,
  • een meerderjarige leerling zelf.

Hoe vraag je een huisbezoek aan?

  • Via een telefoontje naar de school op het nummer 051 40 03 30, leg je een afspraak met een leerkracht vast. Die zal jou alle nodige informatie verstrekken.

Boekenlijst nodig?

  • De boekenlijsten en materialenlijsten kan u hier terugvinden.

Proclamatie laatstejaars

 
Proclamatie zesdejaars Proclamatie zevendejaars

Enquête Jozefientje

Beste leerling,
Beste ouder,

Mogen wij u vragen deze enquête rond ons schooltijdschrift het Jozefientje in te vullen.
Dank bij voorbaat.


 

Opendeurdag en oud-leerlingenreünie 2017

 
Opendeurdag 2017 Groepsfoto's reünie

5STW bezoekt VIVES

Onze leerlingen van 5STW trokken deze namiddag richting VIVES om in het kader van IO “Allemaal beestjes” de workshop rond Voeding en micro-organismen te volgen. Aan de hand van verschillende experimenten uit het domein van de microbiologie en de voeding leerden onze leerlingen heel wat bij over micro-organismen in casu bacteriën en hun relatie met voeding. Een leerrijke en interactieve namiddag dus! 

Doorlichting

In november werd onze school doorgelicht. De inspecteurs controleerden onze school op verschillende punten en rapporteerden hierover in een doorlichtingsverslag. Wie het verslag wenst door te nemen, kan dit ter inzage komen bekijken op onze school. Het zal ook weldra online komen op volgende website: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/
 

Feel good plan

Op school hebben we samen met een groep leerkrachten een ‘Feel Good Plan’ opgemaakt. Daarin staat beschreven op welke manier we proberen te zorgen voor een positief schoolklimaat om op die manier pesten te voorkomen. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn rol speelt: leerlingen, leerkrachten en ouders. Ook als het niet goed loopt, kunnen er acties ondernomen worden door alle betrokkenen. Samen school maken vinden we belangrijk!
 

Ook benieuwd hoe je als ouder kan meewerken aan het welbevinden van de jongeren op school? Ook benieuwd wat er in dit plan staat? Het plan vind je hier.

7de leefgroepenwerking (LGW)

   

 

Klik hier voor informatie over 7de leefgroepenwerking (LGW).