Richtlijnen einde tweede trimester

Woensdag 29 maart  

laatste les- en examendag

Donderdag 30 maart     

begeleidende klassenraden - geen les

Vrijdagvoormiddag 31 maart     

begeleidende klassenraden - geen les

Vrijdagnamiddag 31 maart         

CULTURAMA voor alle leerlingen

·         13 u.      Leerlingen van 1 t.e.m. 4 worden op school verwacht voor een lezing door een jeugdauteur:
  • 1ste jaar A            L. Descamps      
  • 1ste jaar B            V. Beauprez (illustrator)
  • 2de jaar A             H. Van Campenhout
  • BVL                       S. Reunes en Seckou (SLAM-dichters)
  • 3de jaars tso         D. Van Ranst
  • 3de jaars bso        B. Minne
  • 4de jaars tso         L. Dieltiens
  • 4de jaars bso        R. Baetens
Einde is voorzien rond 14.40 u., daarna wordt het rapport uitgereikt en mogen de ll. de school verlaten.
 

·         13 u.      Leerlingen van 5 t.e.m. 7 gaan rechtstreeks naar de Europahal voor de muzikale voorstelling S.L.I.M. door Michaël Schaek

Einde is voorzien rond 15.00 u. Na de rapportuitreiking aan de Europahal, eindigt de schoolactiviteit.

Paasvakantie:

vanaf maandag 03 april t.e.m. vrijdag 14 april. Paasmaandag 17 april is een vrije dag. Het 3de trimester start dan ook op dinsdag 18 april

5STW bezoekt VIVES

Onze leerlingen van 5STW trokken deze namiddag richting VIVES om in het kader van IO “Allemaal beestjes” de workshop rond Voeding en micro-organismen te volgen. Aan de hand van verschillende experimenten uit het domein van de microbiologie en de voeding leerden onze leerlingen heel wat bij over micro-organismen in casu bacteriën en hun relatie met voeding. Een leerrijke en interactieve namiddag dus! 

Schoolraad

Vanaf 1 april 2017 start de nieuwe mandaatperiode van de schoolraad. Wij zoeken mensen die samen met ons, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap willen meewerken aan een kwaliteitsvol onderwijs.

Voelt u zich als ouder geroepen om hieraan te willen meewerken? Lees dan zeker de brief die u hier kan terugvinden.
Voelt u zich als leerling geroepen om hieraan te willen meewerken? Lees dan zeker de brief die u hier kan terugvinden.

Doorlichting

In november werd onze school doorgelicht. De inspecteurs controleerden onze school op verschillende punten en rapporteerden hierover in een doorlichtingsverslag. Wie het verslag wenst door te nemen, kan dit ter inzage komen bekijken op onze school. Het zal ook weldra online komen op volgende website: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/
 

Feel good plan

Op school hebben we samen met een groep leerkrachten een ‘Feel Good Plan’ opgemaakt. Daarin staat beschreven op welke manier we proberen te zorgen voor een positief schoolklimaat om op die manier pesten te voorkomen. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn rol speelt: leerlingen, leerkrachten en ouders. Ook als het niet goed loopt, kunnen er acties ondernomen worden door alle betrokkenen. Samen school maken vinden we belangrijk!
 

Ook benieuwd hoe je als ouder kan meewerken aan het welbevinden van de jongeren op school? Ook benieuwd wat er in dit plan staat? Het plan vind je hier.

7de leefgroepenwerking (LGW)

   

 

Klik hier voor informatie over 7de leefgroepenwerking (LGW).