Toegang via Stationsstraat niet mogelijk

Omwille van werken aan de lagere school is het deze week niet mogelijk om via de Stationsstraat de school te betreden. De andere toegangswegen blijven wel toegankelijk.

Enquête Jozefientje

Beste leerling,
Beste ouder,

Mogen wij u vragen deze enquête rond ons schooltijdschrift het Jozefientje in te vullen.
Dank bij voorbaat.


 

Opendeurdag en oud-leerlingenreünie 2017

 
Opendeurdag 2017 Groepsfoto's reünie

5STW bezoekt VIVES

Onze leerlingen van 5STW trokken deze namiddag richting VIVES om in het kader van IO “Allemaal beestjes” de workshop rond Voeding en micro-organismen te volgen. Aan de hand van verschillende experimenten uit het domein van de microbiologie en de voeding leerden onze leerlingen heel wat bij over micro-organismen in casu bacteriën en hun relatie met voeding. Een leerrijke en interactieve namiddag dus! 

Doorlichting

In november werd onze school doorgelicht. De inspecteurs controleerden onze school op verschillende punten en rapporteerden hierover in een doorlichtingsverslag. Wie het verslag wenst door te nemen, kan dit ter inzage komen bekijken op onze school. Het zal ook weldra online komen op volgende website: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/
 

Feel good plan

Op school hebben we samen met een groep leerkrachten een ‘Feel Good Plan’ opgemaakt. Daarin staat beschreven op welke manier we proberen te zorgen voor een positief schoolklimaat om op die manier pesten te voorkomen. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn rol speelt: leerlingen, leerkrachten en ouders. Ook als het niet goed loopt, kunnen er acties ondernomen worden door alle betrokkenen. Samen school maken vinden we belangrijk!
 

Ook benieuwd hoe je als ouder kan meewerken aan het welbevinden van de jongeren op school? Ook benieuwd wat er in dit plan staat? Het plan vind je hier.

7de leefgroepenwerking (LGW)

   

 

Klik hier voor informatie over 7de leefgroepenwerking (LGW).